Wskazania

Sytuacje kliniczne, w których zastosowanie sedacji przynosi najlepsze rezultaty:

  • Silny lęk przed jakimkolwiek leczeniem
  • Silny lęk przed ukłuciem zarówno u dzieci jak i u dorosłych
  • Silny odruch wymiotny
  • Nadpobudliwość nerwowa
  • Długie, monotonne lub szczególnie nieprzyjemne zabiegi chirurgiczne, protetyczne,
  • wyciski szczęki u osób z silnym odruchem wymiotnym
  • Usuwanie złogów nazębnych
  • Otwieranie zęba ze zgorzelinowym rozpadem miazgi
  • Opracowywanie próchnicy początkowej

Stany chorobowe, w których wskazane jest użycie sedacji wziewnej jako metody z wyboru:

Astma – N2O nie powoduje podrażnienia układu oddechowego. Zmniejszenie stresu wpływa na obniżenie ryzyka ataku. W mieszance oddechowej podawanej pacjentowi znajduje się ok. 60% tlenu. Poprawia to sprawność oddychania i samopoczucie pacjenta.
Padaczka – zmniejszenie stresu wpływa na zmniejszenie ryzyka ataku.
Choroby serca – brak wyraźnego wpływu N2O na układ sercowo-naczyniowy. Pacjent otrzymuje zwiększone stężenie tlenu (ok. 60%). Wskazania pulsoksymetru pokazują wtedy ok. 100%. Więcej tlenu dociera do naczyń wieńcowych. Ponadto nie zwiększa się zapotrzebowanie na tlen z powodu braku stresu.
Nadciśnienie krwi – Brak wpływu N2O na układ naczyniowy. Zmniejszenie lęku i stresu zabezpiecza przed nieoczekiwanym wzrostem ciśnienia krwi w czasie zabiegu
Hemofilia – dzięki użyciu N2O można w pewnych przypadkach uniknąć konieczności wykonywania ukłucia igłą